Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Przewodniczący, Instytut Transportu Samochodowego, POLTRIN
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, POLTRIN
dr inż. Andrzej Żurkowski – Instytut Kolejnictwa, POLTRIN

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński – Instytut Transportu Samochodowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas – Instytut Transportu Samochodowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski – Instytut Transportu Samochodowego
prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż.  Iwona Grabarek – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS – Instytut Transportu Samochodowego
dr hab. inż. Wojciech Moćko, prof. ITS – Instytut Transportu Samochodowego
dr hab. inż. Tadeusz Szymczak – Instytut Transportu Samochodowego
dr hab. inż. Tomasz Kamiński – Instytut Transportu Samochodowego
dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. inż.  Piotr Tomczuk, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. inż.  Konrad Lewczuk, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr hab. inż.  Maciej Kozłowski, prof. PW – Politechnika Warszawska
dr Ewa Dębicka – Instytut Transportu Samochodowego
dr inż. Mikołaj Kruszewski – Instytut Transportu Samochodowego