O konferencji

Żyjemy w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Bariera pomiędzy ludźmi i maszynami zaczyna zanikać, a Internet Rzeczy staje się codziennością. Wpisując się w tę rewolucję Instytut Transportu Samochodowego realizuje projekty związane z pojazdami autonomicznymi. Konferencja AV-POLAND 2021 jest najważniejszym tegorocznym wydarzeniem związanym z pojazdami autonomicznymi w Polsce. To była doskonała okazja do spotkania przedstawicieli branży motoryzacyjnej, poznania najnowszych trendów i osiągnięć oraz dyskusji o przyszłości transportu drogowego. Wydarzenie zostało zorganizowane w formule hybrydowej, czyli było połączeniem tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej z prelegentami ze spotkaniem z uczestnikami w formie online. Trzy ekrany LED o łącznej szerokości 17 metrów, sufit multimedialny, zdalne połączenia z zagranicznymi prelegentami, studyjne nagłośnienie i oświetlenie zapewniły niezapomniane wrażenia z wirtualnego uczestnictwa w wydarzeniu. Dziesiątki realizatorów i techników scenicznych oraz przede wszystkim zaproszeni prelegenci dbali o to by poczuli się Państwo wyjątkowo podczas przybliżania tajników świata pojazdów autonomicznych. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.

 • When?

  7 czerwca 2021 r.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNY UDZIAŁ W KONFERENCJI AV-POLAND 2021!

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PRZYSZŁYM ROKU

WYDARZENIE NAUKOWE

W ramach konferencji AV-POLAND 2021 zaprezentowane zostały dotychczasowe wyniki prac dwóch sztandarowych projektów z dziedziny pojazdów autonomicznych: AV-PL-ROAD oraz Trustonomy, współrealizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego. Celem projektu AV-PL-ROAD jest stworzenie wytycznych dotyczących m.in. regulacji prawnych wprowadzenia na polskie drogi pojazdów autonomicznych. W planach jest również opracowanie katalogu międzynarodowych dobrych praktyk w tworzeniu przepisów umożliwiających dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu oraz dostosowanej do tego celu infrastruktury drogowej, a także edukacja społeczeństwa związana z wprowadzeniem pojazdów autonomicznych i połączonych. Drugi projekt o nazwie Trustonomy ma na celu opracowanie metod i wytycznych dla podnoszenia bezpieczeństwa systemów, a także zwiększania zaufania i akceptacji użytkowników dla pojazdów zautomatyzowanych, poprzez pomoc w sprostaniu wyzwaniom, poprzedzającym wprowadzenie ich na rynek.

WYDARZENIE MIĘDZYNARODOWE

Konferencja AV-POLAND 2021 pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń w grupie międzynarodowych uczestników i prelegentów. Zaproszono liczne grono prelegentów z doświadczeniem w projektach światowych, którzy przybliżyli Państwu informacje na temat korzyści jak i również zagrożeń płynących z wprowadzenia pojazdów autonomicznych i połączonych. Międzynarodowy charakter wydarzenia został podkreślony sesją projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 jak i wystąpień zaproszonych przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej. Dwie ścieżki językowe umożliwiły uczestnictwo w wydarzeniu w języku polskim i angielskim.

Cele konferencji

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kwestii technicznych związanych z budową systemów automatyzujących stosowanych w dzisiejszych pojazdach
 • Omówienie aspektów formalnych i legislacyjnych wprowadzanych w poszczególnych krajach
 • Omówienie postępu w przygotowaniu rozwiązań technologicznych pojazdów autonomicznych i prezentacja najnowszych technologii
 • Zwiększanie świadomości społecznej i przygotowanie społeczeństwa do bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z CAD
 • Sformułowanie wniosków i postulatów w celu przekazania zainteresowanym podmiotom
 • Omówienie szeroko rozumianych zagadnień etycznych, wyzwań formalnych i edukacyjnych związanych z wdrożeniem pojazdów autonomicznych
 • Prezentacja wyników testów drogowych najnowocześniejszych pojazdów wyposażonych w systemy automatyzujące jazdę,
 • Prezentacja wyników projektów z dziedziny pojazdów autonomicznych: AV-PL-ROAD oraz Trustonomy, współrealizowanych przez ITS

 

Konferencja AV-POLAND 2021 dobiegła końca

Zapraszamy serdecznie na przyszłoroczną edycję

 • 00

  weeks

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Harmonogram konferencji

Konferencja odbyła się zgodnie z następującym harmonogram:

 • 9:00-9:30 Otwarcie konferencji

  Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego – Powitanie gości i oficjalne otwarcie konferencji

  Wystąpienie Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

 • 9:30 - 11:00 Sesja projektu AV-PL-ROAD cz. 1

  9:30 – 9:55 – Mgr Adrian Mazur,  Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury. Podejście strategiczne do automatyzacji transportu – referat wprowadzający

  9:55 – 10:20 – Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz mgr inż. Małgorzata Pędzierska, Kierownik Pracowni Pojazdów Autonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego. Oficjalne rozpoczęcie działalności Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych w Instytucie Transportu Samochodowego – prezentacja możliwości i zakresu prowadzonych działań

  10:20 – 10:45 – Mgr inż. Małgorzata Pędzierska, Kierownik Pracowni Pojazdów Autonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego. Omówienie wyników badań systemów hamowania awaryjnego i adaptacyjnego tempomatu przeprowadzonych na torze testowym

  10:45 – 11:00 – Dyskusja

 • 11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15 - 12:15 Sesja projektu AV-PL-ROAD cz. 2

  11:15 – 11:40 – Mgr Sławomir Lewandowski, Wydział Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, DST MI. Analiza zasad wdrażania automatyzacji transportu drogowego na świecie – wnioski dla Polski

  11:40 – 12:05 – Prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, dr inż. Sylwia Bęczkowska, dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. PW, Politechnika Warszawska. Kompleksowa diagnoza problematyki automatyzacji transportu drogowego. Zielona Księga Pojazdów CAD

  12:05 – 12:15   Dyskusja

 • 12:15 - 13:15 Sesja ekspercka państw Grupy Wyszehradzkiej

  Zaproszeni przedstawiciele administracji państw Grupy Wyszehradzkiej:

  Polska: Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury.

  Słowacja: Peter Varga, Dyrektor Generalny Sekcji Transportu Drogowego i Łączności Lądowej, Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

  Czechy: Tereza Čížková, Zastępca Dyrektora do spraw Mobilności Autonomicznej oraz Badań, Rozwoju i Innowacji, departament ITS i działalności kosmicznej, Ministerstwo Transportu.

  Węgry: Dr. Zsolt Szalay, Kierownik Wydziału Technologii Motoryzacji na Uniwersytecie Techniczno-Ekonomicznym w Budapeszcie.

  Moderator: Ewa Zofka. Zastępca Dyrektora, Wydział Modelowania i Prognozowania Ruchu Departament Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  Tematyka rozmów będzie obejmowała:

  Prezentację podejścia strategicznego Państw grupy V4 do problematyki automatyzacji transportu.

  Omówienie ram organizacyjnych i prawnych istotnych z punktu widzenia sprawnego wdrażania pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych.

  Wyzwania związane z rozwojem i wdrożeniem automatyzacji w perspektywie najbliższych lat.

  Potencjalne obszary współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie automatyzacji transportu.

 • 13:15 - 13:45 Przerwa kawowa
 • 13:45 - 14:45 Panel dyskusyjny

  Zmiany technologiczne w transporcie i wyzwania z nimi związane:

  13:45 – 14:00 – Dr Michał Niezgoda, Prezes Zarządu Robotec.AI. Aktualne trendy technologiczne w monitorowaniu kierowcy i pasażerów

  14:00 – 14:40 – Zaproszeni goście:

  Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,
  Prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
  Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK, Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Moderator: Prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Transportu Samochodowego

  14:40 – 14:45 – Dyskusja

 • 14:45 - 15:00 Przerwa kawowa
 • 15:00 - 16:30 Wiedza kluczem do świadomego zaufania

  Wirtualna Sesja projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 poświęcona tematyce szkoleń i edukacji kierowców oraz zaufania i akceptacji dla nowych technologii autonomicznych:

  15:00-15:15 – Prof. Samantha Jamson, University of LEEDS, What affects a driver’s trust in automation? A methodology using objective and subjective measures. Authors: Samantha Jamson and Foroogh Hajiseyedjavadi

  15:15 – 15:30 – Dr Mikołaj Kruszewski, Motor Transport Institute, New driver Training challenges and needs for semi-automated vehicles.

  15:30 – 15:45 – Dr Jose Solaz, Transport Instituto de Biomecánica, SUaaVE: Colouring automated driving with human emotions

  15:45 – 16:00 – Dr Manuel Picardi, European Driving School Association, Simulators in drivers’ training

  16:00 – 16:15 – Dr Ingrid Skogsmo VTI, BRAVE: BRidging gaps for the adoption of Automated Vehicles

  16:15 – 16:30 – Dyskusja

 • 16:30-17:00 Oficjalne zakończenie konferencji

Zaproszeni prelegenci

Partnerzy

KONFERENCJA AV- POLAND 2021
Autonomiczna Przyszłość Transportu Drogowego

Termin: 7 czerwca 2021 r.

Adres: Hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul.Królewska 11, 00-065 Warszawa