Kierownik projektu AV-PL-ROAD

Kierownik projektu AV-PL-ROAD

Adrian Mazur – Kierownik Projektu AV-PL-ROAD, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

W ministerstwie ds. transportu pracuje od 2009 r. początkowo zajmując się realizacją transportowych projektów B+R oraz współpracą ze Skandynawią. W 2013 r. został naczelnikiem Wydziału Innowacji Transportowych, a następnie Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej. Od 2019 r. jest Dyrektorem Departamentu Strategii Transportu, odpowiadającym m.in. za przygotowanie perspektywy finansowej 2021-2027, rewizję Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T oraz programowanie polityki transportowej.

Jest współautorem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. oraz komponentu transportowego Krajowego Planu Odbudowy.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie strategii i polityk rozwoju, negocjacji międzynarodowych, zrównoważonej mobilności i cyfryzacji transportu oraz zarządzania projektami.

Jest kierownikiem projektu w zakresie automatyzacji transportu drogowego – AV-PL-ROAD oraz odpowiada za koordynację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jest też koordynatorem ds. współpracy z siecią transportowych instytutów badawczych Poltrin oraz członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Posiada tytuł MBA „Innowacje i analiza danych” Polskiej Akademii Nauk i Woodbury School of Business Utah Valley University.