O konferencji

Żyjemy w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Bariera pomiędzy ludźmi i maszynami zaczyna zanikać, a Internet Rzeczy staje się codziennością. Wpisując się w tę rewolucję Instytut Transportu Samochodowego realizuje projekty związane z pojazdami autonomicznymi. Konferencja AV-POLAND 2021 będzie najważniejszym tegorocznym wydarzeniem związanym z pojazdami autonomicznymi w Polsce. To doskonała okazja do spotkania przedstawicieli branży motoryzacyjnej, poznania najnowszych trendów i osiągnięć oraz dyskusji o przyszłości transportu drogowego. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej, będzie połączeniem tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej z prelegentami ze spotkaniem z uczestnikami w formie online. Trzy ekrany LED o łącznej szerokości 17 metrów, sufit multimedialny, zdalne połączenia z zagranicznymi prelegentami, studyjne nagłośnienie i oświetlenie zapewnią niezapomniane wrażenia z wirtualnego uczestnictwa w wydarzeniu. Dziesiątki realizatorów i techników scenicznych oraz przede wszystkim zaproszeni prelegenci będą dbali o to by poczuli się Państwo wyjątkowo podczas przybliżania tajników świata pojazdów autonomicznych.

 • Kiedy?

  7 czerwca 2021 r.

Uczestników serdecznie zapraszamy na relację online po uprzedniej rejestracji

WYDARZENIE NAUKOWE

W ramach konferencji AV-POLAND 2021 zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki prac dwóch sztandarowych projektów z dziedziny pojazdów autonomicznych: AV-PL-ROAD oraz Trustonomy, współrealizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego. Celem projektu AV-PL-ROAD jest stworzenie wytycznych dotyczących m.in. regulacji prawnych wprowadzenia na polskie drogi pojazdów autonomicznych. W planach jest również opracowanie katalogu międzynarodowych dobrych praktyk w tworzeniu przepisów umożliwiających dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu oraz dostosowanej do tego celu infrastruktury drogowej, a także edukacja społeczeństwa związana z wprowadzeniem pojazdów autonomicznych i połączonych. Drugi projekt o nazwie Trustonomy ma na celu opracowanie metod i wytycznych dla podnoszenia bezpieczeństwa systemów, a także zwiększania zaufania i akceptacji użytkowników dla pojazdów zautomatyzowanych, poprzez pomoc w sprostaniu wyzwaniom, poprzedzającym wprowadzenie ich na rynek.

WYDARZENIE MIĘDZYNARODOWE

Konferencja AV-POLAND 2021 pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń w grupie międzynarodowych uczestników i prelegentów. Zaproszono liczne grono prelegentów z doświadczeniem w projektach światowych, którzy przybliżą Państwu informacje na temat korzyści jak i również zagrożeń płynących z wprowadzenia pojazdów autonomicznych i połączonych. Międzynarodowy charakter wydarzenia zostanie podkreślony sesją projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 jak i wystąpień zaproszonych przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej. Dwie ścieżki językowe umożliwią uczestnictwo w wydarzeniu w języku polskim i angielskim.

Cele konferencji

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kwestii technicznych związanych z budową systemów automatyzujących stosowanych w dzisiejszych pojazdach
 • Omówienie aspektów formalnych i legislacyjnych wprowadzanych w poszczególnych krajach
 • Omówienie postępu w przygotowaniu rozwiązań technologicznych pojazdów autonomicznych i prezentacja najnowszych technologii
 • Zwiększanie świadomości społecznej i przygotowanie społeczeństwa do bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z CAD
 • Sformułowanie wniosków i postulatów w celu przekazania zainteresowanym podmiotom
 • Omówienie szeroko rozumianych zagadnień etycznych, wyzwań formalnych i edukacyjnych związanych z wdrożeniem pojazdów autonomicznych
 • Prezentacja wyników testów drogowych najnowocześniejszych pojazdów wyposażonych w systemy automatyzujące jazdę,
 • Prezentacja wyników projektów z dziedziny pojazdów autonomicznych: AV-PL-ROAD oraz Trustonomy, współrealizowanych przez ITS

Do konferencji pozostało:

 • 00

  tyg.

 • 00

  dni

 • 00

  godz.

 • 00

  min.

 • 00

  sek.

Harmonogram konferencji

Dla zaproszonych gości został przygotowany następujący harmonogram:

 • 9:00-9:30 Otwarcie konferencji
 • 9:30 - 11:00 Sesja projektu AV-PL-ROAD cz. 1

  9:30 – 9:55 – Podejście strategiczne do automatyzacji transportu – referat wprowadzający (mgr Adrian Mazur,  Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury)

  9:55 – 10:20 – Oficjalne rozpoczęcie działalności Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych w Instytucie Transportu Samochodowego – prezentacja możliwości i zakresu prowadzonych działań (prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz mgr inż. Małgorzata Pędzierska, Kierownik Pracowni Pojazdów Autonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego)

  10:20 – 10:45 – Omówienie wyników badań systemów hamowania awaryjnego i adaptacyjnego tempomatu przeprowadzonych na torze testowym (mgr inż. Małgorzata Pędzierska, Kierownik Pracowni Pojazdów Autonomicznych, Instytut Transportu Samochodowego)

  10:45 – 11:00 – Dyskusja

 • 11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15 - 12:15 Sesja projektu AV-PL-ROAD cz. 2

  11:15 – 11:40 – Zasady wdrażania automatyzacji w Polsce i na świecie – analiza legislacji  (mgr Sławomir Lewandowski, Wydział Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, DST MI)

  11:40 – 12:05 – Kompleksowa diagnoza problematyki automatyzacji transportu drogowego. Zielona Księga Pojazdów CAD (dr inż. Sylwia Bęczkowska, dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. PW, Politechnika Warszawska)

  12:05 – 12:15   Dyskusja

 • 12:15 - 13:15 Sesja ekspercka państw Grupy Wyszehradzkiej

  Wypowiedzi zaproszonych przedstawicieli administracji państw Grupy Wyszehradzkiej:

  Strategie rozwoju i główne filary organizacyjno-prawne wprowadzania pojazdów autonomicznych.

  Problematyka automatyzacji transportu w najbliższych latach.

 • 13:15 - 13:45 Przerwa kawowa
 • 13:45 - 14:45 Panel dyskusyjny

  Zmiany technologiczne w transporcie i wyzwania z nimi związane:

  13:45 – 14:00 – Referat wprowadzający: aktualne trendy technologiczne w monitorowaniu kierowcy i interfejsy HMI (dr Michał Niezgoda, Prezes Zarządu Robotec.AI)

  14:00 – 14:40 – Zaproszeni goście:

  Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,
  Prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
  Dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK, Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Moderator: Dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. ITS

  14:40 – 14:45 – Dyskusja

 • 14:45 - 15:00 Przerwa kawowa
 • 15:00 - 16:30 Wiedza kluczem do świadomego zaufania

  Wirtualna Sesja projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 poświęcona tematyce szkoleń i edukacji kierowców oraz zaufania i akceptacji dla nowych technologii autonomicznych:

  15:00-15:20 – Prof. Samantha Jamson, University of LEEDS, What affects a driver’s trust in automation? A methodology using objective and subjective measures. Authors: Samantha Jamson and Foroogh Hajiseyedjavadi

  15:20 – 15:40 – Dr Mikołaj Kruszewski, Motor Transport Institute, New driver Training challenges and needs for semi-automated vehicles.

  15:40 – 16:00 – Dr Jose Solaz – Head of Innovation Automotive and Mass Transport Instituto de Biomecánica

  16:00 – 16:20 – Dr Manuel Picardi – General Secretary, European Driving Schools Association

  16:20 – 16:30 – Dyskusja

Zaproszeni prelegenci

Partnerzy

KONFERENCJA AV- POLAND 2021
Autonomiczna Przyszłość Transportu Drogowego

Termin: 7 czerwca 2021 r.

Adres: Hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul.Królewska 11, 00-065 Warszawa

Uczestników serdecznie zapraszamy do udziału online. Link do transmisji dostępny po rejestracji.