15 lutego 2021
Komentarze: 0

PROJEKT TORNADO USŁUGI AUTONOMICZNEJ MOBILNOŚCI W OBSZARACH WIEJSKICH

PROJEKT TORNADO USŁUGI AUTONOMICZNEJ MOBILNOŚCI W OBSZARACH WIEJSKICH

Mobilność autonomiczna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wielkich metropolii. Eksperymenty z udziałem samochodów autonomicznych powinny również uwzględniać specyfikę obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, w których jest mniej dostępnych środków transportu, a związane z tym są liczne wyzwania.

Celem zakończonego właśnie projektu badawczego TORNADO było określenie technologii i infrastruktury komunikacyjnej niezbędnej do wdrożenia usług mobilności autonomicznej w obszarach wiejskich i podmiejskich z uwzględnieniem tych dwóch przypadków. Było to możliwe dzięki współpracy między partnerami przemysłowymi i uniwersyteckimi, samorządami lokalnymi i mieszkańcami.

Eksperyment objął dwie usługi mobilności elektrycznej i autonomicznej. Czas trwania, otoczenie i skala eksperymentu odpowiadały rzeczywistym warunkom w terenie:

 • Usługa carsharingu na życzenie (z wykorzystaniem samochodów Renault ZOE) zapewniająca bezpośredni dojazd z dworca w Gazeran do strefy ekonomicznej Bel Air-La Forêt w Rambouillet.
 • Usługa transportu wahadłowego obsługującego przystanki na terenie strefy ekonomicznej Bel Air.

Określenie technologii niezbędnych do udanego wdrożenia transportu autonomicznego w obszarach wiejskich i podmiejskich

Techniczna część projektu TORNADO obejmuje zdefiniowanie i rozwój rozwiązań z wykorzystaniem samochodów autonomicznych i technologii oraz infrastruktury telekomunikacyjnej:

 • zapewniających maksymalne bezpieczeństwo: urządzenia oraz oprogramowanie pokładowe i poza samochodem, wymiana danych między samochodem a infrastrukturą
 • przystosowanych do specyfiki obszarów podmiejskich i wiejskich: wąskich dróg, zakrętów, przeszkód utrudniających widoczność, braku oznakowania poziomego i punktów odniesienia, różnego ukształtowania pobocza, wąskich jednokierunkowych tuneli…

Zadaniem Grupy Renault było zapewnienie bezpośredniego dojazdu z dworca w Gazeran do strefy ekonomicznej Bel Air w Rambouillet z wykorzystaniem w pełni autonomicznego samochodu elektrycznego na trasie 13 km. Trasa jest reprezentatywna dla specyfiki obszarów wiejskich.

Złożoność i zróżnicowanie scenariuszy ruchu na terenach podmiejskich i wiejskich wymagały m. in.:

 • Zwiększenia możliwości wykrywania przedmiotów znajdujących się w otoczeniu pojazdów autonomicznych w promieniu 360° w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem różnych rodzajów i wielkości obiektów oraz odległości od samochodu.
 • Możliwości zlokalizowania i kontrolowania samochodu autonomicznego z dokładnością 20 cm, aby zagwarantować utrzymanie go na właściwym pasie ruchu, nawet na bardzo wąskich drogach z różnymi rodzajami pobocza.
 • Skompensowania chwilowej utraty sygnału GPS lub całkowitego braku widoczności np. przy przejeździe przez jednokierunkowy tunel.
 • Osiągnięcia akceptowalnej prędkości jazdy w trybie autonomicznym, maksymalnie zbliżonej do prędkości w warunkach rzeczywistych, zarówno z punktu widzenia pasażerów, jak i innych użytkowników drogi (70 km/h).

Partnerzy projektu badali eksperymentalnie rolę poszczególnych elementów inteligentnej infrastruktury (inteligentne światła i zainstalowane kamery dostarczające samochodowi informacji o obiektach znajdujących się poza zasięgiem jego kamer, radarów i lidarów).

Uzupełnieniem usługi w odpowiedzi na potrzeby użytkowników w obrębie strefy ekonomicznej Bel Air był eksperymentalny 10-osobowy elektryczny pojazd autonomiczny kursujący wahadłowo pomiędzy przystankami na terenie strefy, który miał pomóc w opracowaniu usługi „od drzwi do drzwi”. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas przejazdów po strefie ekonomicznej, pojazd wyposażono w nowe systemy dostarczone przez partnerów projektu: system zawansowanego wykrywania przeszkód z wykorzystaniem infrastruktury drogowej i systemy zapewniające bezpieczeństwo w danej strefie.

Renault ZOE i pojazd wahadłowy były sterowane za pomocą wspólnej mobilnej aplikacji i odpowiednio skoordynowane, aby zapewnić ciągłość i płynne świadczenie tej eksperymentalnej usługi.

Odpowiedź na rzeczywiste potrzeby mieszkańców

Druga część projektu TORNADO miała na celu poznanie sposobów poruszania się mieszkańców strefy objętej eksperymentem, ich reakcji na samochody autonomiczne i poziomu akceptacji (oczekiwań i przeszkód w akceptacji)potencjalnych przyszłych usług transportu autonomicznego jako optymalnego, bezpiecznego, współdzielonego i ekologicznego rozwiązania.

Na różnych etapach w projekcie wzięło udział około stu osób z grupy użytkowników MobiLab uruchomionego przez związek gmin Rambouillet Territoires. Testy autonomicznych Renault ZOE
w połączeniu z interaktywnymi warsztatami pozwoliły na zbadanie procesu akceptacji samochodów autonomicznych, prześledzenie zmian w odbiorze nowych technologii wprowadzenie zmian
w projekcie
ulepszeń i adaptacji technicznychaby usługa jak najlepiej odpowiadała potrzebom użytkowników, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w całym projekcie.

Na przykład dziś samochody Renault ZOE poruszają się w trybie automatycznym z prędkością 70 km/h (w porównaniu do 50 km/h w 2019 roku). Uzyskane wyniki odpowiadają oczekiwaniom użytkowników, którzy chcą, żeby samochód autonomiczny jeździł z maksymalną dozwoloną prędkością na trasie, a usługa odpowiadała rzeczywistym warunkom.

Odpowiedź na potrzeby samorządów

Autonomiczne, współdzielone i elektryczne środki transportu są szansą dla samorządów, które chcą wspierać mobilność jak największej liczby mieszkańców na słabo zaludnionych obszarach.

To doskonała odpowiedź na potrzeby transportu publicznego dzięki bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska pojazdom.

Dla związku gmin Rambouillet Territoires kwestia mobilności jest z jednej strony związana z oczekiwaniami mieszkańców, a z drugiej strony z podniesieniem atrakcyjności gmin. Dlatego związek aktywnie zaangażował się w projekt przy wsparciu innych jednostek aglomeracji i departamentu.

Oprócz rozwiązania kwestii związanych z obowiązującymi przepisami, dostosowaniem infrastruktury drogowej i wykonaniem instalacji niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu TORNADO, dla samorządów ważne było włączenie użytkowników na etapie analizy i definiowania usług przyszłości.

Projekt współpracy publiczno-prywatnej

Projekt TORNADO był realizowany w ramach specjalnego francuskiego funduszu międzyresortowego FUI-Régions finansowanego przez publiczny francuski bank inwestycyjny Bpifrance oraz regiony
Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes i Occitanie. W projekcie biorą udział liczni partnerzy, którzy wykorzystują uzupełniające się nawzajem know-how, kompetencje i potencjał inwestycyjny, by znaleźć odpowiedź na potrzeby danego obszaru.

Partnerzy projektu TORNADO

 • Projektodawca: Grupa Renault
 • Partner współprowadzący: Związek gmin Rambouillet Territoires
 • Partnerzy przemysłowi: LACROIX City, AVAIRX, Exoskills, 4D-Virtualiz i EasyMile
 • Partnerzy uniwersyteccy: Uniwersytet im. Gustave’a Eiffela, Uniwersytet Technologiczny w Compiègne  Laboratorium Heudiasyc, Instytut Pascala, Krajowy Instytut Badawczy w zakresie nauk i technologii cyfrowych INRIA i Uniwersytet Pau i regionu Adour (UPPA)
 • Klastry technologiczne: Mov’eo, ViaMéca i Aerospace Valley
Artykuł prasowy Grupy Renault. Więcej o projekcie TORNADO tutaj